Vítáme všechny členky LKŽ Haná Kroměříž a další nové členky, přidejte se k nám....

 

 

 
 
 
 
 

POZOR!!!

Další schůzka bude 7.2. ve 14 hodin...

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poděkování  p.Jarušce Sedlaříkové za krásný den u ní v Počenicích.

Jaruško moc děkujeme za skvělý den a úžasné pohoštění,nikomu se nechtělo vůbec domů.

Fotečky najdete ve fotogalerii..
 
 
Ve Fotogalerii najdete další fotečky z Prahy !!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Od 19.5 do 21.5. se uskutečnil celorepublikový sraz LKŽ u nás v Kroměříži.Program byl nabitý již od pátku - módní přehlídka,hudba,tanečky.V sobotu Podzámecká zahrada,Květná zahrada i muzeum Kroměříže a opět večerní hudebníci a tanečky.V neděli po obědě se rozjeli všichni do svých domovů.Po celou dobu byla dobrá nálada a já za sebe si myslím,že se nám příprava a organizace v čele naší předsedkyně Jany Štěpánkové,podařila....

 
 

Ve fotogalerii najdete nějaké fotečky z této akce..

 
 
 

LKŽ v Divadle ve Zlíně..

Ve středu 3.5. se část žen našeho klubu vydala do Zlína na hudební komedii " Noc na Karlštejně"

Za krásných melodii  spolupráce Karla Svobody,Zdeňka Podskalského a Jiřího Štaidla jsme se přenesli do doby vlády císaře Karla IV.
Nádherná komedie ztvárněná umělci Městského divadla Zlín,jejich úžasný zpěv si vyžádala velký aplaus ve stoje.Celou cestu domů se mělo o čem povídat.Bylo to krásné odpoledne....
 
"Císař  Karel IV., jenž dal zbudovat Karlštejn jako pevnost střežící korunovační klenoty a údajně zakázal, aby tam nocovaly ženy. Královnu Elišku Pomořanskou trápila krutá žárlivost - co tam asi tak pan choť za nocí provádí? Rozhodla se tedy na hrad vniknout v přestrojení za páže a zjistit pravdu. Stejný nápad dostala v tentýž den také mladičká Alena, zamilovaná do jednoho ze členů hradní posádky. Z jejich konání samozřejmě povstane řada zapeklitých situací...
Jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších českých filmových muzikálů je půvabnou hříčkou o císaři Karlu IV. a jeho hradě Karlštejně, na němž podle jeho zákazu nesměly přebývat ženy. Jedné noci se však na Karlštejně objeví nejen Karel IV. a dva nezvaní hosté, cyperský král Petr a bavorský vévoda Štěpán, ale také dvě ženy v mužském přestrojení. Jednou z nich je císařova manželka Eliška Pomořanská, která z lásky a stesku porušila zákaz, aby mohla císaře alespoň zahlédnout, tou druhou je neteř purkrabího Alena, která se vsadila s otcem, že dokáže strávit na hradě noc v mužském přestrojení. Zatímco Alena přivádí k šílenství svého snoubence Peška, moudrý arcibiskup Arnošt z Pardubic pomáhá přestrojené královně proniknout ke králi a také ji chrání před slídivými pohledy cyperského krále a bavorského vévody, kteří nevěří, že by na hradě opravdu nebyla žádná "ženská"."
 

 

 
 
 

Ohlédnutí za 25. let činnosti LKŽ Kroměříž...

Dvacet pět let v životě člověka znamená dětství , dospívání a dospělost. Dá se tak i charakterizovat život žen v LKŽ Kroměříž.

   Začátky nebyly lehké. Co bylo řadu let budováno se po roce 1989 začalo bořit. Co bylo socialistické, bylo ničeno, pošlapáno a vytratilo se do neznáma, Tak tomu bylo i s Českým svazem žen. Organizace se začaly rušit nebo se jejich činnost pozastavila. Po čase ženy, zejména s levicovým cítěním , měly potřebu se opět nějak stmelit v organizaci. Byly to především ženy na Moravě , které přišly s nápadem založit Levicový klub žen, jako občanské sdružení.

   První vlaštovkou v zakládání LKŽ byly ženy v Přerově , následovala Ostrava. Náš LKŽ byl založen na podzim roku 1992. Začaly jsme s počtem 10 žen . Byla ustanovena Republiková rada a první předsedkyni se stala RNDr. Hana Entlerová a v srpnu 1992 byl LKŽ zaregistrován na ministerstvu vnitra jako občanské sdružení.

    Tím se  činnost  LKŽ rozjela , začaly jsme pracovat a přemýšlelo se o náplni naši činnosti s tím, aby výsledky naši práce byly vidět na veřejnosti.Naše první spolupráce byla s OV KSČM , který nám vyšel vstříc a nabídl nám prostory pro naši činnost.Začaly jsme organizovat přednáškovou činnost z různých oblastí života společnosti  - zdravotniství, sociální oblast, ochrana spotřebitele. Pořádaly se besedy s významnými osobnostmi, europoslanci , poslanci Parlamentu ČR a členy zastupitelstva města Kroměříže. Vzpomenu jen některá jména Vladimír Remek , Miroslav Ransdorf , Vladimír Antolák, Miroslav Opálka , Václav Exner , Kateřina Konečná nebo Marie Pěnčíková ,Jaroslav Adamík a další.

     Ve spolupráci se Svazem technických sportů a činností ,  dříve Svazarm, jsme organizovali dětský tábor "Sluníčko ", který probíhal v areálu střelnice v Těšnovicích. S programem nám pomáhali vojáci ČSA a studentky SPgŠ Kroměříž. Tábor jsme provozovali po 4 roky s počtem 30 dětí . Tábor měl velmi dobrou odezvu , jak u dětí , tak i u  rodičů. Všichni  jsme měli pocit z  dobře vykonané práce.

     Ve spolupráci s OVKSČM a s Odborovým sdružením Čech , Moravy a Slezska jsme organizovali MDŽ , 1. máj a předvánoční posezení. Byly organizovány zájezdy -  Lidice , Praha Halo noviny , Dubňany - setkání moraváků a slováků, Nitra - družba , Brusel - návštěva Evropského parlamentu, Helfštýn - setkání žen, Kunětická hora - setkání s poslanci Parlamentu ČR.

      Jako členky LKŽ jsme organizovaly i poznávací zájezdy : Olomouc , Brno , výšlap na Brdo , Rajnochovice,

a další akce. Zaměřily jsme se i na kulturní vyžití , navštěvujeme divadlo ve Zlíně a jiné kulturní akce v Kroměříži . Na závěr bych chtěla vzpomenout celostátní setkání LKŽ u nás v Kroměříži v roce 1999 a 2002, byla to náročná práce zorganizovat tuto akci , ale našim díkem bylo, že všechny ženy byly spokojené a na Kroměříž často v dobrém vzpomínají. V letošní roce to bude třetí setkání v Kroměříži , v měsíci květnu a to u příležitosti oslav 25. výročí založení LKŽ. Věnujeme se i charitatívní činnosti, spolupracujeme s Dětským domovem veŠtěchovicích , Kroměříž a Speciální školou na Barbořině, pořádáme společná setkání a přispíváme finančné i věcnými dary. Dalo by se psát dále, ale snažila jsem se vystihnout to hlavní  z naši práce. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem členkám LKŽ Kroměříž,za jejich aktivní práci, protože bez společné, kolektívní práce by činnost LKŽ nebyla taková jaká je.          

Jana Štěpánková - předsedkyně LKŽ

                                                                                                                                         

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
počítadlo.abz.cz