Setkání v Počenicích

13.11.2015 13:53

Setkání  LKŽ  v Počenicích

Na pozvání naší členky p.Sedlaříkové,se tentokrát konala říjnová pracovní porada LKŽ  na místním Obecním úřadě v Počenicích .

Porada byla zaměřená na činnost LKŽ,ale i na velmi aktuální otázku uprchlíků.

K tomuto tématu se vyjádřila i poslankyně p.Pěnčíková,která byla našim hostem.Dále nás také seznámila o současném dění v poslanecké sněmovně.

Setkání s paní poslankyní bylo velmi zajimavé a příjemné a tímto Jí děkujeme za účast.

Nesmíme opomenout poděkovat naší člence p.Sedlaříkové a starostce Počenic

p.Procházkové za příjemné uvítání a bohaté občerstvení.