Předsednictvo Levicového Klubu žen Haná Kroměříž

Předsedkyně              - Jana Štěpánková
Místopředsedkyně       - Jiřina Procházková
Hospodářka               - Zdena Milerová
Revize                     - Naděžda Linhartová
Členky                     - Marie Večerková,Marie Matiesková
 
 
 
 
Kulturně - sportovní komise - Iva Daňková,Jaroslava Ovečková
Tisková komise - Jiřinka Procházková